A fenntarthatóság irányítása - figylem és korrdináció

A Coornak van egy speciális céllal létrehozott Fenntarthatósági Bizottsága, amely közvetlenül a végrehajtó vezetőség (EMT) alá tartozik. A Fenntarthatósági Bizottság a hosszú távú fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódó kérdéseket koordinál, és javaslatokat dolgoz ki a fenntarthatósági munkát irányító szabályok, célok és általános elvek kapcsán.

Mivel a környezetvédelmi és társadalmi kérdések országos hatáskörűek, és időnként az eltérő szabályozás és gyakorlat miatt országonként különbözőek lehetnek, a tevékenységek végrehajtásának felelőssége az egyes országokra hárul. Azonban e munka összehangolása és némi következetesség biztosítása érdekében létezik egy hálózat környezetvédelmi témák számára, és egy másik társadalmi témák számára (ez a HR-hálózat része). E hálózatok vezetői saját témáik kapcsán a Fenntarthatósági Bizottságnak tesznek jelentést. A Fenntarthatósági Bizottság a csoport környezetvédelmi és társadalmi kezdeményezéseit is koordinálja és felügyeli.

A Coor fenntarthatósági felügyeletének elvei

Sustainability

Alapvető erkölcsök és értékek

A Coor felelősségvállalásának alapjai a közös értékek és az Etikai kódex.

A Coor Etikai kódexe

A Coor egész csoportra érvényes Etikai kódexe a Coor közös értékeit meghatározó elvek összefoglalásának tekinthető. Az Etikai kódex célja az etikus magatartásformák tisztázása és megerősítése a szervezeten belül.

Minden vezetőnek évente át kell tekintenie az Etikai kódexet beosztottaival együtt, és minden dolgozónak írásban kell megerősítenie, hogy a kódex elveit megértette és vállalja azok betartását. A Coor külön rendszerrel rendelkezik arra a célra, hogy dolgozói név nélkül jelenthessék az Etikai kódex gyanítható megsértését.

Kultúra és értékek

A Coor ügyfelei különböző ágazatokban, különféle helyszíneken és országokban tevékenykednek. A Coortól azt várják el, hogy munkáját következesen, és az egész csoporton belül ugyanolyan magas színvonalon végezze. Ennek megfelelően igen fontos feladat, hogy aktívan törekedjünk a közös vállalati kultúrából táplálkozó munkára. A Coor vállalati kultúrájának alapját az a három alapelv képezi, amelyek minden dolgozó napi munkáját is irányítják. Ezek az alapelvek a professzionális szolgáltatókra jellemző sajátosságokra épülnek.

guiding stars

Egy kicsit előrébb tekintünk
Ez az előretekintés a figyelmet, és a helyes prioritás felállításának képességét jelenti. Szeretnénk mindig egy lépéssel előrébb tartani, hogy a problémákat már azok tényleges felbukkanása előtt megoldjuk. Ennek lényege az előre gondolkodás.

Odafigyelünk
Az odafigyelés a nyitottságról és a kommunikációról szól. Nyitottak leszünk a saját magunk vagy munkamódszereink fejlesztésére, javítására vonatkozó nézetekre és ötletekre. Ügyelünk rá, hogy az üzeneteket jól megértsük. Ez azt is jelenti, hogy úgy beszélünk és írunk, hogy mások is megértsék.

Sikert teremtünk
A siker megteremtésének lényege a fejlődéshez szükséges hajtóerő és akarat. Egyszerűbben fogalmazva: megtesszük, amit kell. Kreatívak vagyunk, és olyan megoldásokat találunk, amelyek intelligensebbek és olcsóbbak – magunk és ügyfeleink számára egyaránt. Így mindenki jól jár.