Fenntarthatóság, széleskörű elszámolhatóság

A Coor széleskörű felelősséget vállal saját üzleti tevékenységéért és az ügyfelei tevékenységeire gyakorolt hatásért, de ugyanígy a szélesebb értelemben vett társadalomért és a környezetért is. Szükséges, hogy a cég valamennyi érdekeltje bízhasson abban, hogy a Coor tevékenységét professzionálisan, nyereségesen, biztonságosan és fenntartható módon végzi – most és a jövőben is.

Fenntarthatósági politika

A Coor fenntarthatósági politikájának nagy ívű ambícióit az egész csoportra érvényes Fenntarthatósági szabályzat fejezi ki, amely széles kereteket határoz meg a teljes csoporton belül. A Coor Fenntarthatósági szabályzatának tartalma a következő címekkel foglalható össze:

  • A Coornak környezetbarát, professzionális és biztonságos tevékenységet kell folytatnia.
  • A Coornak fejlődési lehetőségeket kínáló, felelősségteljes munkaadónak kell lennie.
  • A Coornak stabil és nyereséges fejlődést kell mutatnia, amely a helyes etikai és morális magatartás eredménye.
  • A Coornak felelősséget kell vállalnia beszállítóiért.
  • A Coornak mindig pontos és releváns információkkal kell szolgálnia.

Fenntarthatósági szabályzat (dokumentum)

Fenntarthatósági munka 2011-ben

A Coor széleskörű felelősséget vállal saját üzleti tevékenységéért, és azoknak a szélesebb értelemben vett társadalomra és a környezetre, valamint ügyfelei tevékenységeire gyakorolt hatásért is. A Coor fenntarthatósági munkáját a pénzügyi és üzleti etika, a társadalom és környezetvédelem területein folytatja. Azzal, hogy aktívan és strukturált alapon munkálkodik a három terület különböző kérdésein (mutatóin), a Coor hosszú távon járul hozzá a stabil és fenntartható fejlődéshez. A mutatókról évente születik döntés.

Üzleti gondoskodás – a hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságért

Felelősséget vállalunk a hosszú távon is stabil és nyereséges fejlődésért. Ez egyaránt biztonságot ny�jt tulajdonosunk, ügyfeleink, beszállítóink és dolgozóink számára, akik bízhatnak a vállalat stabil fejlődésében.

A gazdasági fenntarthatóságot versenyképes és értéknövelt szolgáltatások nyújtásával, valamint hosszú távú ügyfélkapcsolatok kialakításának képességével érjük el. Az eredményekre helyezett nagy hangsúlyra is szükség van, amellett, hogy tiszteletben tartjuk a törvényeket és rendszabályokat, valamint hogy jó üzleti gyakorlatok alkalmazunk.

Tudjon meg többet az üzleti gondoskodásról!

Társadalmi gondoskodás – a hosszú távú társadalmi fenntarthatóságért

Dolgozóink számára megfelelő, biztonságos és diszkriminációtól mentes környezetet kínálunk, valamint sokat dolgozunk az egészségügyön és a munkakörnyezeten. Alvállalkozóinkkal szemben egyforma normákat alkalmazunk.

A vezetők és dolgozók fejlesztésére fordított aktív törekvés, valamint a munkakörnyezettel és az egészségfejlesztési kezdeményezésekkel kapcsolatos strukturált munka fontos összetevői a megfelelő munkakörnyezet kialakításának.

Tudjon meg többet a társadalmi gondoskodásról!

Környezetvédelmi gondoskodás – a hosszú távú ökológiai fenntarthatóságért

A Coor környezetvédelmi gondoskodásának része a folyamatos törekvés a cég saját környezeti hatásainak csökkentésére, valamint az ügyfelekre gyakorolt befolyás és a környezetvédelmi munkájukban való segítségnyújtás. A Coor felelősségvállalását a beszállítóink számára felállított normák is tükrözik.

A Coor közvetlen környezeti hatásai főként a széndioxid-kibocsátáshoz (a fuvarozásból és energiafogyasztásból), a vegyszerek használatához és a hulladékgazdálkodáshoz fűződnek. A Coor a strukturált belső környezetvédelmi munkát ISO 14001 tanúsítványa révén biztosítja. A Coor szintén strukturált és aktív törekvéseket tesz arra, hogy segítse a cég ügyfeleit környezeti hatásaik csökkentésében, és erre a célra saját fejlesztésű környezetvédelmi címkerendszerrel rendelkezik – ez a Coor Green Services.

Tudjon meg többet a környezetvédelmi gondoskodásról!

A beszállítókra is kiterjedő, széleskörű felelősség

A Coor az alvállalkozók útján biztosított szolgáltatásaiért is felelősséget vállal, és ennek megfelelően magas elvárásokat támaszt mind a szolgáltatásokkal, mind fő beszállítóival szemben. A beszállítói szerződések megkötésekor a Coor alapos értékelést végez a beszállítók kapcsán azok műszaki, pénzügyi és szervezeti, valamint általános szolgáltatási kapacitása tekintetében. A Coor azt is ellenőrzi, hogy az alvállalkozó képes-e eleget tenni a környezetvédelmi szabályoknak és az Etikai kódexnek. A szerződések megkötése után a Coor felügyeli a beszállítók teljesítményét, hogy az biztosan megfeleljen a versenytárgyalási folyamat során alkalmazott kezdeti normáknak.